Udviklingsplan Hindsholm

I perioden januar 2016 til juni 2017 har lokalråd/beboerforeninger på Hindsholm været ansvarlige for at arbejde m.h.p. at fremkomme med forslag, som kan være med til at udvikle Hindsholm.

Processen var delt i 3 faser:

Fase 1:
Arbejdsgrupper beskrev landsbyerne på Hindsholm (Martofte, Dalby, Viby/Måle og Mesinge), områderne omkring landsbyerne samt de kulturelle og sociale forhold omkring de enkelte landsbyer.

Læs beskrivelsen af Mesinge her.

Læs beskrivelsen af Dalby her.

Læs beskrivelsen af Martofte her.

Læs beskrivelsen af Viby/Måle her.

I alt arbejdede der 20 grupper med at beskrive de aktuelle forhold i og omkring landsbyerne.


Fase 2:

På et borgermøde i september 2016 blev der nedsat arbejdsgrupper, som skulle komme med forslag til konkrete handlinger, som borgerne skønnede kunne være  med til at udvikle Hindsholm.

Handlingerne tog udgangspunkt i følgende temaer:

Hvilke udfordringer og muligheder er der for at udvikle Hindsholm?
Hvad kan der gøres for at tiltrække/fastholde borgere?
Hvad kan der gøres for at tiltrække/fastholde erhverv?
Hvad kan der gøres for at forskønne Hindsholm?
Hvad kan der gøres for at brande Hindsholm?

På et borgermøde januar 2017 fremlagde 14 arbejdsgrupper 98 forslag til mulige handlinger.

Deltagerne på mødet valgte 10 forslag, som nye arbejdsgrupper skulle arbejde videre med.

Fase 3:

På det 4. og afsluttende borgermøde juni 2017 fremlagdes i alt 8 konkrete forslag til handlinger.
Et forslag (Etablering af fælles magasin for hele Hindsholm) var allerede realiseret og to grupper med temaer om transport var blevet lagt sammen i én gruppe).
De 8 forslag var følgende:

Deltagerne i mødet valgte forslag 3, 7 og 8, som de tre forslag, som der først skulle tages initiativer for at få realiseret. De øvrige 5 forslag vil blive forsøgt realiseret, når det er muligt