Forening

Kontaktperson

Bevaringslauget, Viby

Jørgen Lykkegård

Dalby Bylaug

Christian Agri

Dalby Idrætsforening

Rikke Hansen

Gymnastikforeningen Hindsholm

Hanne Olsen

 

Pernille Carstensen

Hindsholm Badmintonklub

Kirsten Hansen

Hindsholm Fødevarefællesskab   

Hindsholm Håndboldforening

Morten Kromann Nielsen

Rikke Thygesen

Hindsholm Jagtforening

Kristoffer Skov

Hindsholm Skytteforening

Flemming Mindegaard

Hindsholm Ungdomsklub

Bente Kragebær

Hindsholm Ældreidræt


Hindsholm Ældreklub

Ulla Mohr

Martofte Antenneforening

Niels Erik Ilskov

Martofte S.G og Idrætsforening

Birthe Rosholt

Nordøstfyns Jagthundeklub

Johnny B. Hansen

Sangforeningen Morgenfruerne

Annette Bergholdt

Viby Mølle

Gorm Thorleifsson

Ældre Sagen - Kerteminde Lokalkomite

Foreningen for Hindsholm Egnsmuseum

Lone Nørgaard

Bøgebjergs Vinterbadere

Lise Hansen

Vandværk

Dalby Vandværk

Ole Jørgensen

Martofte Vandværk

Jakob Krogh Andersen

Mesinge Vandværk

Gert Tofte

Forsamlingshuse/borgerhuse

Dalby Forsamlingshus

Anette Bergholdt

Martofte Forsamlingshus

Emil Boesen

Mesinge Forsamlingshus

Gert Tofte

Viby Forsamlingshus

Martin Møller Hansen

Holmens Hus

Bente Kragebær

Lokalhistoriske arkiver

Lokalhistorisk Arkiv Dalby

Helle Klüver

Lokalhistorisk Arkiv Martofte/Stubberup

Else M. Jensen

Lokalhistorisk Arkiv Mesinge

Irene Hansen

Lokalhistorisk Arkiv Viby

Jørgen Kuhlmann

Kirker/Menighedsråd

Mesinge/Viby

Rikke Aagaard Nielsen

 

Jette Dirksen

Dalby/Stubberup

Mads Eg Nissen

 

Anne Kathrine Skifter

Skole/børnehave

Hindsholmskolen

Søs Løkke

  Jeppe Jeppesen
 Mesingeskolen  Peter Rieber

Bøgebjerg Naturbørnehave

Anne Klokker

 Forældrebestyrelsen   Birthe Møller Jeppesen

Lokalråd/beboerforeninger

Dalby Lokalråd

Jim Lorentzen

Stubberup Sogns Beboerforening

Bente Kragebær

Viby Sogneforening

Mette Husted

Mesinge Lokalråd

Steen Hjorth