Hindsholmforeninger

Forening

Kontaktperson

Bevaringslauget, Viby

Jørgen Lykkegård

Dalby Bylaug

Peter Andersen

Dalby Idrætsforening

Louise Nejmann

Gymnastikforeningen Hindsholm

Hanne Olsen

Hindsholm Badmintonklub

Anne Dorthe Lykkegaard

Hindsholm Håndboldforening

Anna Lund

Hindsholm Jagtforening

Poul Michaelsen

Hindsholm Skytteforening

Flemming Mindegaard

Hindsholm Ungdomsklub

Kim Zeuner

Hindsholm Ældreidræt

Allis Kristiansen

Hindsholm Ældreklub

Anders Barkholt

Hindsholmscenen

 

Martofte Antenneforening

Niels Erik Ilskov

Martofte S.G og Idrætsforening

Berit Jensen

Nordøstfyns Jagthundeklub

Johnny B. Hansen

Sangforeningen Morgenfruerne

Annette Bergholdt

Viby Mølle

Gorm Thorleifsson

Ældre Sagen - Kerteminde Lokalkomite

Foreningen for Hindsholm Egnsmuseum

Lone Nørgaard

Bøgebjergs Vinterbadere

Lise Hansen

Vandværk

Dalby Vandværk

Arne Jensen

Martofte Vandværk

Jens Peter Skaarup

Mesinge Vandværk

Gert Tofte

Forsamlingshuse/borgerhuse

Dalby Forsamlingshus

Anette Bergholdt

Martofte Forsamlingshus

Emil Boesen

Mesinge Forsamlingshus

Gert Tofte

Viby Forsamlingshus

Martin Møller Hansen

Holmens Hus

Bente Kragebær

Lokalhistoriske arkiver

Lokalhistorisk Arkiv Dalby

Helle Klüver

Lokalhistorisk Arkiv Martofte/Stubberup

Else M. Jensen

Lokalhistorisk Arkiv Mesinge

Irene Hansen

Lokalhistorisk Arkiv Viby

Jørgen Kuhlmann

Kirker/Menighedsråd

Mesinge/Viby

Rikke Aagaard Nielsen

 

Jette Dirksen

Dalby/Stubberup

Søren-Herluf Sørensen

 

Anne Kathrine Skifter

Skole/børnehave

Hindsholmskolen

Charlotte Kazhel

Bøgebjerg Naturbørnehave

Anne Klokker

Lokalråd/beboerforeninger

Dalby Lokalråd

Hans Grønne

Stubberup Sogns Beboerforening

Bente Kragebær

Viby Sogneforening

Mette Husted

Mesinge Lokalråd

Steen Hjorth