Hindsholm er velsignet med en masse aktive foreninger.
Her kan du finde kontaktoplysninger på disse foreninger. Vi forsøger løbende at opdatere disse oplysninger. Hvis du konstaterer fejl eller har en rettelse, bedes dette meddelt til hindsholmkalenderen@gmail.com. Tak.
Oversigten er senest ajourført, 1. november 2015

jorgen@broe.nu

Forening Kontaktperson Mail
Lokalråd og borgerforeninger
Dalby Lokalråd Jacob Dauerhøj jp@dauerhoj.dk
Mesinge Lokalråd Steen Hjorth hjorthsteen@gmail.com
Stubberup Sogns Beboerforening Bente Kragebær b.m.s.k@mail.dk
Viby Sogneforening Signe Gro Jørgensen signegro1@outlook.dk
Drigstrup Lokalråd Stig Danielsen sd@keef.dk 
Idrætsforeninger
Dalby Idrætsforening Mette Bøgelund mettesb@live.dk
Drigstrup Boldklub Tom Jensen tom-fabiaob@hotmail.com
Drigstrup Gymnastikforening Rikke Madsen drifstrupgf@gmail.com
Hindsholm Håndboldforening Anette Bergholdt hindsholm@dbmail.dk 
Hindsholm Ældreidræt Poul Larsen plarsen@live.dk
Gymnastikforeningen Hindsholm Hanne Olsen hanne_olsen@live.dk
Hindsholm Badmintonklub Anne Dorthe Lykkegaard adtifire@gmail.com
Martofte S.G og Idrætsforening Dan Nielsen danturtle@ofir.dk
RIDO Susi W. Hansen susi-john@privat.dk
Hindsholm Skytteforening Flemmming Mindegaard f.mindegaard@gmail.com
St. Viby Gymnastikforening Jørgen Løkkegård lykkegaardviby@mail.dk
Forsyningsselskaber
Dalby Vandværk Arne Jensen mosegaardendalby@dbmail.dk
Fynshoved Vandforsyningsselskab Niels Brammming niels-bramming@post.tele.dk
Klintegårdens Forsyningsselskab Øyvind Omland oo@rn.dk
Mesinge Vandværk Teddy Pedersen teddypedersen@dbmail.dk
Langø Strand Forsyningsselskab Per Jepsen per.jepsen@mercuriurval.com
Langøhuse Forsyningsselskab Ole Simmelholt meretemoellerrasmussen@gmail.com
Martofte Vandværk  
Forsamlingshuse/sognegårde
Dalby Forsamlingshus Kay Petersen kay.petersen@c.dk
Martofte Forsamlingshus Michael Petersen
Mesinge Forsamlingshus Gert Tofte gertvvsekspressen@dbmail.dk
Viby Forsamlingshus Martin Møller Hansen moeller5370@dbmail.dk
Holmens Hus Bente Kragebær b.m.s.k@mail.dk
Drigstrup Sognegård Holger Hansen holgersfritid@gmail.com
Menighedsråd
Dalby Kirke/Menighedsråd Eva Hansen madamadam@dbmail.dk
Drigstrup Kirke/Menighedsråd kerteminde-drigstrup.sogn@km.dk
Mesinge/Viby Kirker/Menighedsråd Jette Dirksen 7873@sogn.dk
Stubberup Kirke/Menighedsråd Anne Kathrine Skifter aks@inbema.dk
Skole og børnehave
Skolebestyrelsen, Hindsholmskolen Rune Gjengedal rg@hverringe.dk
Bestyrelsen, Bøgebjerg Naturbørnehave Tina Mohr Sørensen tisoe10@gmail.com
Lokalhistoriske arkiver
Lokalhistorisk Arkiv Drigstrup Birgit Hansen snekkeled@mail.tele.dk
Lokalhistorisk Arkiv Dalby Helle Kluüver helle.klyver@jubii.dk
Lokalhistorisk Arkiv Martofte Else M. Jensen stubberuplokalarkiv@msn.com
Lokalhistorisk Arkiv Mesinge Irene Hansen ireneogchristian@godmail.dk
Lokalhistorisk Arkiv Viby Jørgen Kuhlmann j-kuhlmann@privat.dk
Andre foreninger
Bregnør Bådelaug af 72 Klaus Poorthuis piapoorthuis@gmail.com
Dalby Bylaug Peter Andersen peter@ndersen.nu
Dalby Haveselskab Karin Pedersen kpe@kerteminde.dk
Drigstrup Jagtforening Peter Storm gossa@mail.dk
Hindsholm Jagtforening Poul Michaelsen kastelsgaarden@mail.dk
Hindsholm Ungdomsklub Kim Zeuner zeuner@cool.dk
Hindsholm Ældreklub Birte Olsen birteolsen6@gmail.com
Hindsholmscenen  Kim Zeuner zeuner@cool.dk
Korshavnsfiskernes brolaug Arne Matusiak amsnave@os.dk
Martofte Antenneforening Niels Erik Ilskov nielserik@ilskov.dk
Nordøstfyns Jagthundeklub Johnny B. Hansen johnnybuschh@gmail.com 
Sangforeningen Morgenfruerne Anne Marie Ilskov annemarie@ilskov.dk
Viby Mølle Gorm Thorleifsson gormthor@hotmail.dk
Ældre Sagen – Kerteminde Lokalkomite Jakob Dauerhøj jp@dauerhoj.dk
Bogbindere   (kursus) v/Anne E. Jensen aejbogbinder@dbmail.dk
Grundejerforeninger (sommerhuse)
Andelsforeningen Guldkysten Villy Lund villylund@youmail.dk
Andelsselsk. Flaskevejen Jørgen Broe
Andelsselskabet Dalbybugten Jørgen Vejsholt vejsholt@galnet.dk
Bogensø Torben F. Jeppesen tfjeppesen@gmail.com
Madehøj Lars Jensen larsjensen@dsa-net.dk
Langøhoved Johnny Rasmussen jora@odense.dk
Bøgebjerg Strand Keld Daubjerg langelinie40@dadlnet.dk
Langøhuse Ole Simmelholt meretemoellerrasmussen@gmail.com
Klintekrogen Rasmus E. Gjerløff bestyrelsen@klintekrogen.dk
Basbjerggaard Henrik Thim henrik_thim@gmail.com
Ridderstjernen Holger Tegn holgertegn@mail.dk
Fyns Hoved Henrik Lang henrik_lang@hotmail.com
Dalby Bugt Jørgen Vejsholt joergenvejsholt@gmail.com
Langøstrand Per Jepsen per.jepsen@mercuriurval.com
Gabet Erik Heilmann Jørgensen erikheilmann14@gmail.com